... maakt shoppen nóg leuker

Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.prachtstad.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Informatie van derden, producten en diensten


De informatie getoond op PrachtStad.nl is met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin kan PrachtStad.nl niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken zal functioneren. Tevens is het mogelijk dat informatie gepubliceerd op deze site onvolledig en/of onjuist is. PrachtStad.nl geeft wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomende uit uw gebruik van PrachtStad.nl.

Wijzigingen


Met het plaatsen van inhoud op de site geeft u PrachtStad.nl het recht om de verstrekte informatie te publiceren. PrachtStad.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Bovenstaande is eveneens van toepassing op berichten die Prachtstad.nl plaatst op online kanalen zoals Twitter en Facebook. Wij streven er naar om u ook via deze kanalen altijd van actuele, volledige en nauwkeurige informatie te voorzien, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie gebruiken


De naam PrachtStad en bijbehorende logo’s zijn handelsmerken waar copyright op rust. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Toepasselijk recht


Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland
 

 

 
PrachtStad © 2024 PrachtStad Adverteren Contact Sitemap